Project Description

Sint-Jozefkerk Weert

De parochie Weert- Zuid heeft in overleg met het Bisdom besloten om binnen afzienbare tijd de Sint-Jozefkerk aan de eredienst te onttrekken. Dit kerkgebouw heeft decennialang het middelpunt gevormd van de lokale gemeenschap. Het is dus niet alleen een bijzonder gebouw dat zijn functie verliest, maar ook de afsluiting van een periode waarin in deze kerk dagelijks de mis werd opgedragen en de verschillende sacramenten die het Rooms-katholieke leven vormgeven werden toegediend.

Quattro Bouw & Vastgoed Advies heeft het initiatief genomen om voor de Sint-Jozefkerk een passende en duurzame herbestemming te vinden. Eén van de aspecten die daarbij aan de orde komt is in hoeverre het gebouw, een rijksmonument, zich leent voor aanpassingen die die nieuwe functie ondersteunen. Om dit te onderzoeken is door hen aan IDEN de opdracht verstrekt om een historisch waardestellend onderzoek te doen, dat voor de diverse betrokken instanties als handvat kan dienen om te bepalen of eventuele ingrepen in en rond het gebouw vanuit historisch oogpunt te rechtvaardigen zijn.

Bekijk hier de rapportage

Opdracht
Historisch waardestellend onderzoek

Project Details

  • Soort monumentRijksmonument