01May

BioArt Lab

BioArt Lab Bijdrage aan de huisvestingsvisie die BioArt Lab eind 2015 ontwikkelde in verband met de zoektocht naar een nieuwe locatie. IDEN heeft met name onderzocht hoe en waarom de situatie van de Duitse Woningen de juiste biotoop kan worden voor BioArt Lab. Onderzoeksperiode oktober Рdecember 2015 Lees hier de rapportage