Project Description

BioArt Lab

Bijdrage aan de huisvestingsvisie die BioArt Lab eind 2015 ontwikkelde in verband met de zoektocht naar een nieuwe locatie. IDEN heeft met name onderzocht hoe en waarom de situatie van de Duitse Woningen de juiste biotoop kan worden voor BioArt Lab.

Onderzoeksperiode
oktober – december 2015

Lees hier de rapportage 

Project Details

  • OpdrachtgeversBioArt Lab