Boerderij Oude Langstraat, Tilburg

19dec

Boerderij Oude Langstraat, Tilburg

Sinds 2004 is dit boerenhuis met bijgebouwen een gemeentelijk monument onder andere vanwege de cultuurhistorische waarde die het heeft als een van de weinige gave boerderijen in de stad die nog een beeld geven van het agrarische verleden van de stad Tilburg vóór de komst van de industrie. Historisch waardestellend onderzoek CPO Vereniging de Lindenhoeve […]
06jun

Philips Bedrijfsschool, Eindhoven

Onderzoek naar de oorspronkelijk toegepaste kleuren in de door Dirk Roosenburg ontworpen Bedrijfsschool te Eindhoven. Aanleiding voor het onderzoek was de transformatie van dit gebouw tot kleine wooneenheden en het voorstel van DiederenDirrix Architecten om de oorspronkelijke kleuren zoveel mogelijk terug te brengen. Historisch kleurenonderzoek Foolen & Reijs Vastgoed City Pads, Eindhoven Juni 2017 In […]
06aug

Gerarduskerk, Eindhoven

Daar ons bureau in de buurt van de Gerarduskerk ligt voelden wij ons aangesproken om de Stichting Herbestemming Gerarduskerk te ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe passende functie voor het vrijgekomen kerkgebouw, zodat deze opnieuw het kloppende hart van de wijk kan worden. Om een onderscheid te maken tussen feit en visie is er […]
30jan

Plakstraat, Sittard

Stedenbouwkundig en bouwkundig onderzoek naar twee 18e-eeuwse vakwerkhuizen. De staat van verwaarlozing van deze panden en de uitzichtloosheid van hergebruik binnen de huidige contouren hebben ertoe geleid dat de panden gesloopt werden en er een nieuwe stedelijke invulling komt. De opdracht bestond uit het vastleggen van de historische stedenbouwkundige waarde van de Oude Rosmolenstraat waaraan […]
06dec

BioArt Lab

Bijdrage aan de huisvestingsvisie die BioArt Lab eind 2015 ontwikkelde in verband met de zoektocht naar een nieuwe locatie. IDEN heeft met name onderzocht hoe en waarom de situatie van de Duitse Woningen de juiste biotoop kan worden voor BioArt Lab. BioArt Lab Oktober – december 2015
09jun

Akkerstraat, Eindhoven

Ondersteunende rapportage bij de herbestemming van de voormalige Nutsschool aan de Akkerstraat tot seniorenwoningen. Rapportage die inzicht geeft in de elementen die het gebouw waardevol maken en die de toekomstige eigenaars adviseert over hoe de nieuwe functies op een goede manier in het monument kunnen worden ingebed. CPO Vereniging Akkerstraat Juni 2015 Met dank aan […]
03sep

Villapark Eindhoven

De villa op de hoek van de Parklaan is één van de eerste villa’s (1910) in het Villapark Tongelre en één van de eerste ontwerpen van Frans Wolters, die deze villa en twee andere woningen in deze wijk zelf ontwikkelde. Hoewel er geen verplichting was tot het maken van een rapportage wilde de huidige opdrachtgevers […]
03dec

Wilhelminapark, Tilburg

Huisartsenwoning uit 1910 met gescheiden entree voor woonhuis en praktijk, met arkeltoren, monumentale trap en glas-in-lood ramen. Tijdens het onderzoek is een bij het pand behorende lamp teruggevonden. Historisch waardestellend onderzoek F. K. Berkers Najaar 2012
03feb

Huize De Brink, Waalre

In 1845 in neorenaissance stijl gebouwd huis voor de industrieel J.W. Swane (sigaren- en linnenfabrikant). Huize De Brink is een dubbelwoning met een ingang aan de Willibrorduslaan en aan de Markt. In 1900 wordt het pand flink verbouwd en uitgebreid en krijgt het zijn huidige verschijningsvorm. Naast Huize de Brink ligt de voormalige linnenfabriek, nu […]