Over Ons

Wij zijn IDEN, bureau voor onderzoek en architectuur. Wij ontwerpen, onderzoeken, restaureren en transformeren sinds 1987 uiteenlopende gebouwen en projecten.

We leveren maatwerk. Bij het ontwerpen van gebouwen vinden we onze inspiratie in de wensen van opdrachtgevers, in de omgeving, de geschiedenis, de ruimte en de materialen. Met die ingrediënten, onze bouwkennis en onze ervaring bouwen we nieuwe duurzame verhalen. Tekening voor tekening. Steen voor steen. Creatief en grondig. Bevlogen en pragmatisch.

Onze nieuwsgierigheid, gekoppeld aan onze brede ervaring, blijft uitgangspunt bij het maken van rapportages voor de herbestemming van bestaande bijzondere gebouwen, voor particuliere opdrachtgevers, ontwikkelaars en voor andere architectenbureaus.

portet inge2017

Inge de Neef

De gebouwde omgeving en alles dat hem bepaald heeft me altijd gefascineerd. Het gaat hierbij niet alleen om het tastbare en zichtbare, maar ook om de gebruikers, makers en de bedenkers van deze omgeving.

Binnen versus buiten, beschutting versus ruimte cq. vrijheid, heden versus verleden en zoveel meer facetten hebben invloed op onze leefplekken.

Een optimaal prettige omgeving maak je met elkaar, waarbij ieder zijn eigen expertise, wensen en inbreng heeft.

Ik zie het als uitdaging en taak om alle gegevens vast teleggen en uit te werken tot een goed verslag en/of ontwerp. Dit te begeleiden tot een goede verwezenlijking van een aangename en betaalbare leefomgeving.

Stenen hebben een verhaal en dat moet een goed verhaal zijn.

Mijn opleiding begon op de TU/e Technische Universiteit Bouwkunde Eindhoven, op de afdeling Stedenbouwkundig, Architectonisch Ontwerpen, en is afgerond in 1987. Hierna ben ik als architect op verschillende plekken werkzaam geweest. Mijn groeiende interesse in historische panden maakte dat ik voor de volgende studies koos:

Cursus Monument en Archeologie voor inspecteurs en monument adviseurs. Afgerond met Getuigschrift Restauratietechniek in januari 2011, bij Bureau Monumenten & Archeologie BMA Amsterdam.

Post-HBO HAN Restaureren en Herbestemming van Monumentale Gebouwen. Afgerond met diploma in 2012 op de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

portret Hans facebook

Hans van Niedek

Ik ontwikkelde me als architectonisch en stedenbouwkundig ontwerper bij Jo Coenen en Co, een hoog aangeschreven internationaal bekend architectenbureau. We werkten aan grootschalige projecten op complexe locaties, met partners uit diverse landen. Veel prijsvragen, vaak nachtwerk, maar ook een onvergetelijke tijd.

Eén van mijn laatste projecten als projectarchitect is het Districtbureau voor de politie Midden-Limburg te Sittard. Nog steeds een erg mooi project.

Vervolgens was ik als partner bij Slagter en van Niedek, een middelgroot architectenbureau medeverantwoordelijk voor het hele traject van het ontwerpen en uitvoeren van projecten. Van stedenbouwkundige onderzoeken tot architectonisch detail. Een ander type opdrachten, meer (sociale) woningbouw, projecten met een eigen signatuur en een goede inbedding in de omgeving.

Kijk bijvoorbeeld even naar de projecten Bruheze in Brouwhuis en de Schalmstraat in Eindhoven.

Nu, als partner binnen IDEN bouw ik voort op al die ervaringen. Het zwaartepunt ligt nu meer op de koppeling van historische en hedendaagse architectuur. Door het analyseren van oude gebouwen, zie onze rapportages, leer je ze beter begrijpen en kunnen we ook beter en meer verantwoord ingrijpen in deze vaak prachtige bouwwerken.

We werken digitaal (technische tekeningen en 3D-visualisaties), maar daarnaast maak ik ook graag schetsen en handgetekende perspectieven. Ze spreken meer tot de verbeelding en laten ruimte voor interpretatie. Vandaar.

ANDEREN OVER ONS

Marleen van Amerongen en Bas Poell:

“Bij Hans en Inge ben je een echte klant. Ze denken met je mee en ontzorgen je. Ze vullen elkaar fantastisch aan en houden ook elkaar scherp. Daarnaast zijn het gewoon hele fijne mensen met een jonge geest. Het is ook een beetje hun huis geworden en dat voelt heel fijn.” – Over Villapark Eindhoven

Magdaleen Kroese van Stichting Kilimanjaro Wonen:

“De cultuurhistorische rapportages van IDEN zijn van hoog niveau. Om de historie van een gebouw tot leven te brengen worden allerlei bronnen geraadpleegd en betrokkenen worden geïnterviewd. In woord en beeld ontstaat zo een compleet en levendig verhaal” – Over Oude Langstraat 66 Tilburg

Wat de rapportages bijzonder maakt voor ons als architect is de link die wordt gelegd naar het nieuwe toekomstige gebruik: op wat voor manier kun je een monument behouden voor de toekomst en toch geschikt maken voor een andere functie. Behalve een mooi naslagdocument heb je dus ook een praktisch instrument in handen.

De rapportages die IDEN voor onze opdrachtgevers heeft gemaakt waren in eerste instantie nodig voor wijziging bestemmingsplan. Maar we hebben ze daarnaast ook één op één kunnen gebruiken voor het aanvragen van restauratiesubsidie. De zorgvuldige omschrijving van de nodige bouwkundige ingrepen om het monument in goede staat te brengen heeft steeds geleid tot toekenning van de subsidie. Een grote meerwaarde dus!